عاملی: تضعیف عفاف و حجاب در ادامه جنگ اقتصادی، امنیتی و سیاسی است

عاملی: تضعیف عفاف و حجاب در ادامه جنگ اقتصادی، امنیتی و سیاسی است
همشهری آنلاین: دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به سرمایه‌گذاری‌های کلان تلویزیون‌های متعدد در بیرون از مرزها به منظور تضعیف عفاف و حجاب هشدار داد و گفت: تضعیف عفاف و حجاب در ادامه جنگ اقتصادی، امنیتی و سیاسی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر سید سعیدرضا عاملی در حاشیه جلسه ۸۱۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی که با حضور سران سه قوه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی برگزار شد، با بیان اینکه بازنگری سند عفاف و حجاب دستور این جلسه بود، اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های قبل در سه مصوبه به موضوع عفاف و حجاب پرداخته است که در جلسه اخیر شورا با هدف تجمیع و به‌روز رسانی مصوبات قبلی، به علت‌یابی، شناخت پدیده و وضعیت روز جامعه ایرانی در این زمینه پرداخته شد. دکتر عاملی، موضوع عفاف و حجاب را یک موضوع چند وجهی اعم از فرهنگی، معرفت‌شناختی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی دانست و بر توجه به وجوه مختلف آن تاکید کرد و گفت: تقویت انگیزه‌های اجتماعی پیرامون عفاف و حجاب و درک اینکه موضوع عفاف و حجاب به منظور سلامت اجتماعی، صیانت از خانواده دارای اهمیت است از موارد مورد تاکید در جلسه بود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق در جامعه، خاطرنشان کرد: عدم توجه به گوهر ارزش‌های الهی و معارف دینی از مهمترین دلایل بروز این آسیب‌هاست و ضرورت برنامه‌ریزی برای توجه بیشتر جوانان به این سرمایه الهی در جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: رسانه‌های بیگانه برای مهندسی جامعه ایرانی تلاش دارند و مخالفین جمهوری اسلامی ایران نیز اهمیت و اساسی بودن امر حجاب را برای یک نظام اسلامی درک کرده‌اند و با ترویج نسبیت‌‍گرایی اخلاقی و تکثرگرایی فرهنگی، تزلزل در حقیقت حجاب و عفاف را هدفگیری کرده‌اند. دکتر عاملی افزود: امروز سرمایه‌گذاری‌های کلانی توسط تلویزیون‌های متعدد در بیرون از مرزها به منظور تضعیف عفاف و حجاب انجام شده است و دشمنان انقلاب به این باور رسیده‌اند که با ایجاد تاثیر در عفاف و حجاب می‌توانند در سایر ارزش‌های اجتماعی و دینی تاثیرگذاری منفی داشته باشند. وی با اشاره به وجوه امنیتی و سیاسی به عنوان سایر مولفه‌های موثر در موضوع عفاف و حجاب گفت: همان افرادی که به دنبال تحریم‌های اقتصادی و سیاسی کشور ما هستند در ادامه جنگ اقتصادی، امنیتی و سیاسی خود این رفتارها را از خود بروز می‌دهند و برای جامعه ایران مجموعه‌ای از هدف‌گذاری‌ها را در طراحی‌های دشمنانه خود دیده‌اند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با  اشاره به تدوین این سند در خصوص عفاف و حجاب در ۵ فصل، گفت: در این جلسه کلیات این سند به تصویب رسید و مقرر شد جزئیات این سند شامل اصول ارزش‌ها، اصول راهبردی، تقسیم کار و نگاشت نهادی برای ۳۴ دستگاه در کشور، مسیرهایی که منجر به اجرایی‌سازی اصول راهبردی خواهد شد در جلسات آتی برای تصویب مورد بحث قرار گیرد. وی افزود: این سند یک سند همه‌جانبه‌نگر بوده و با نگاه به جزئیات برنامه‌های اقدام آن طراحی شده است. دکتر عاملی گفت: این نکته در جلسه مورد توجه قرار گرفت که همانطور که نظام و دولت اسلامی در قبال موضوع عفاف و حجاب مسئولیت دارند خود مردم و جامعه مدنی نیز نسبت به این موضوع و ارزش‌های فرهنگی مسئول هستند. استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه جامعه مدنی نسبت به صیانت از ارزش‌های فرهنگی مسئولیت دارد، گفت: همانطور که گروه‌های مردمی فعالی در حوزه‌های سلامت، محیط زیست و... هستند؛ موضوع عفاف و حجاب و مسائل فرهنگی نیز نیازمند به مشارکت‌های اجتماعی و مردمی است. دکتر عاملی گفت: اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، وظایف مردمی را مانند وظایف نهادی مورد تاکید و توجه برای سیاستگذاری قرار دادند. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع‌بندی موضوع تصریح کرد: عفاف و حجاب ابعاد معرفتی، ترویجی، انگیزه‌ای، سیاستگذاری و قانونگذاری دارد و تنها توجه به مقررات و ضوابط در این حوزه کافی نیست و سایر ابعاد نیز باید مورد توجه باشند. دکتر عاملی با تاکید بر ضرورت افزایش دانش فرهنگی جامعه و عوامل متعدد مداخله‌گر در این حوزه، گفت: اگر مسیر فرهنگی شدن نسل جوان ما در مسیر الهی و اسلامی باشد دارای فضای فرهنگی متفاوتی خواهیم بود. وی با اشاره به دسترسی‌های به وجود آمده به فرا محل در جامعه امروزی، گفت: با همه همسایه شدن جهان که در بستر فضای مجازی که امروز با آن مواجه شده‌ایم شاهد حضور فرهنگ‌هایی که فرسنگ‌ها با فرهنگ ما بیگانه هستند در فضای جامعه خود شده‌ایم. وی افزود: جامعه امروز مرتبط با فضای مجازی تبدیل به جامعه باز و متفاوت از جامعه بسته گذشته است و دسترسی به فرامحل، سایر فرهنگ‌ها و رسانه‌های جهانی جامعه را به یک جامعه کاربرمبنا تبدیل کرده است. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تفاوت‌های جامعه کاربر مبنا با جامعه مخاطب‌محور، گفت: جامعه مخاطب‌محور کنش اجتماعی جدی ندارد و بیشتر دریافت‌کننده است و جامعه کاربر مبنای ایرانی امروز با ۶۰ میلیون کاربر اینترنت جامعه‌ای است که برای خود حق تعامل و ارتباط قائل است. در مواجهه با چنین جامعه‌ای توجه به جنبه‌های معرفتی و شناختی بسیار حائز اهمیت است. دکتر عاملی در خاتمه گفت: در مواجهه با دستگاه‌های کشور بعضا با کم‌کاری، بی‌توجهی و یا اینکه اساسا کاری را در این زمینه انجام نمی‌دهند روبرو هستیم. وی اضافه کرد: در این فضا جریان‌هایی که تحت تاثیر  عوامل بیرونی هستند آگاهانه برای شکستن ارزش‌ها و هنجارها به محیط ها ورود کرده و برای هنجارشکنی تلاش می‌کنند که در این خصوص نیز دستگاه‌های ذی‌ربط باید به وظایف خود عمل کنند. در این جلسه رئیس‌جمهور محترم بر این معنا تاکید داشتند که موضوع عفاف و حجاب یک موضوع جناحی و سیاسی نیست و یک ارزش مشترک بین همه مسئولین نظام است و همه نهادهای دولتی باید بر این امر مهم اهتمام داشته باشند.