کریستینا گریر: یادداشت‌های پسری بومی: جهان بر اساس جیمز بالدوین - کریستینا گریر

مشاهده کامل درس: در دهه ۱۹۶۰، اف.بی.آی تقریبا ۲۰۰۰ سند در تحقیقی درباره یکی از مشاهیر فکور آمریکا گرد آورد. موضوع این تحقیق نویسنده‌ای به نام جیمز بالدوین، یکی از پرفروشترین نویسندگان سیاه پوست جهان در آن دوره بود. چه چیزی باعث بزرگی او در تصورات عمومی و مقامات شد؟ کریستینا گریرز به بررسی زندگی و کارهای جیمز بالدوین می‌پردازد.