کریستوفر بل: ابرقهرمانان زن را روی کار بیاورید!

چرا پیدا کردن شخصیت های قهرمان زن در بین کالاهای تجاری اینقدر دشوار است؟ در این سخنرانی پرشور و خیره کننده، کریستوفر بل، که یک محقق مطالعات رسانه (و پدر دختری شیفته جنگ ستارگان) است، به مساله هشداردهنده نبود قهرمانهای زن در بین اسباب بازی ها و کالاهای کودکانه اشاره می کند -- و می گوید چطور می توانیم این موضوع را در تربیت کودکان در نظر داشته باشیم.