الن اسمیت: چرا باید عاشق آمار باشیم

آیا فکر می‌کنید که در حدس زدن خوب هستید؟ دوباره فکر کنید. چه خودمان را حساب دان تلقی کنیم یا نه، توانایی ما برای فهمیدن و کار کردن با اعداد به شدت محدود است، این را الن اسمیت کارشناس داده نگاری می‌گوید. در این گفتگوی لذت‌بخش، اسمیت عدم تطابق مابین آنچه که می دانیم و آنچه که فکر می‌کنیم که می دانیم را بررسی می کند.