جیمز وتیک: آنچه هنگام جواب دادن به یک هرزنامه اتفاق میفتد

ایمیلهای مشکوک: وجه التزام بیمه بی‌صاحب، صندوق امانات با روکش الماس، دوستان نزدیکی که در کشوری بیگانه یکه و تنها هستند. آنها در جعبه دریافت ایمیلهای شما ظاهر می‌شوند، و فرایند استاندارد، حذف کردنشان به محض رویت است. اما چطور می‌شود وقتی به آنها پاسخ دهید؟ همراه باشید با جیمز ورتیک نویسنده و کمدین که داد و ستد مضحک چند هفته‌ای خود با یک هرزنامه‌نویس را روایت می‌کند که به او پیشنهاد شراکت در یک معامله سودآور را کرد.