Thandie Newton: تاندیا نیوتن : پذیرش تفاوتها ، پذیرش خودم

هنرپیشه تاندیا نیوتن داستان فهم خود از "ديگري بودن" خود را بیان می کند -- در آغاز، به عنوان کودکي كه در دو فرهنگ متفاوت زندگي مي‌كرده، و سپس به عنوان بازیگري كه در " خويشتن" های مختلف نقش ایفا كرده است. بحثي گرم، خردمندانه و تازه از نشست‌هاي تد در TEDGlobal 2011.