کریستن رایتر : من نمی‌خواهم بچه‌دار شوم -- اینقدر نگویید نظرم عوض خواهد شد.

از هر پنج زن در ایالات متحده آمریکا یک زن فرزند بیولوژیک نخواهد داشت و کریستن رایتر یکی از آن‌هاست. از وقتی سن‌اش کم بود، می‌دانست نمی‌خواهد بچه‌دار شود، علی‌رغم اصرار خیلی از افراد (از جمله پزشک‌اش) که به او گفت نظرش عوض خواهد شد. در این صحبت تاثیرگذار، او داستان‌اش برای تلاش در نابارور کردن خود را به اشتراک می‌گذارد -- و این نتیجه‌گیری را می‌کند که مادر شدن امتداد زنانگی‌ست و نه تعریف آن.