گریگوری هی ورث: چگونه اسرار متون باستانی را کشف می کنم

گریگوری هی ورث یک محقق متن است؛ که او و کارهای آزمایشگاهیش در روش‌های جدید خواندن دست نوشته‌ها و نقشه‌ها با استفاده از فناوری تصویر برداری طیفی بوده. در این سخنرانی شگفت انگیز، ببینید که چگونه هی ورث از تارخ گمشده روشن گری نموده و از متونی که هزاران سال است که خوانده نشده رمز گشایی می کند. چگونه این متون کلاسیک گمشده آنچه از گذشته می‌دانیم را بازنویسی می کنند؟