سیسیل ریچارد: پیشرفت‌های سیاسی‌ صورت گرفته از سوی زنان

به گفته فعال امور زنان، سیسیل ریچاردز، زنان در قرن اخیر پیشرفت‌های زیادی داشته‌اند -- از جمله به چالش کشیدن وضع موجود، شکستن تابوهای قدیمی و دگرگونی اساسی مشاغل. اما وقتی نوبت به حضور سیاسی می‌رسد، هنوز راه طولانی‌ در پیش است، در این گفتگوی ، ریچاردز انقلاب سیاسی جهانی را برای برابری زنان پیش‌بینی کرده است و ایده‌هایش را برای رسیدن به این هدف بیان می‌کند.