Garth Lenz: "گارت لنز": بهای حقیقی نفت

حقیقتا انهدام زیست محیطی شبیه به چیست؟ در TEDxVictoria ، عکاس "گارت لنز" تصاویری تکان دهنده از پروژه ی معدنکاری شنهای قیر و نفت استان "آلبرتا" - کانادا- را به اشتراک می گذارد -- و اکوسیستمهای زیبا (و حیاتی) تحت خطر و تهدید را. (تصویر برداری شده در TEDxVictoria ).