آندریاس اکستروم: تمایلات اخلاقی در پشت پرده نتایج جستجو در اینترنت

موتورهای جستجوگر تبدیل به مورد اعتمادترین منابع اطلاعاتی و قضاوتی ما شده‌اند. ولی آیا ما می‌توانیم نتایج جستجوی بدون جهت گیری داشته باشیم؟ یک نویسنده و روزنامه نگار سوئدی به نام آندریاس اکستروم بحثی را مطرح می‌کند که این امر از نظر فلسفی ممکن نیست. در این گفتگوی متفکرانه او به ما می‌گوید تا ارتباط بین فن آوری و انسانیت را افزایش دهیم، و همچنین یادآوری می‌کند که در پس پرده هر الگوریتم یک سری عقاید شخصی وجود دارد که هیچ گونه کدی به صورت کامل نمی‌تواند آنها را نقض کند.