کایلا بریت: خلق هنر برای چه؟ ساختن کپسولهای زمان برای میراثم

کایلا بریت خالق هنری است که هویت و خود شناسی را کشف می‌کند-- و وحشت از این که که فرهنگش شاید روزی فراموش شود. به ما می‌گوید چطور صدای خلاقیتش را پیدا کرد و داستانهایی از میراث آمریکای بومی، چینی و هلندی اندونزیایی خویش را با آمیختن آنها در کپسولهای زمانی موسیقی و فیلم باز پس می‌گیرد.