چگونه غبغب تان را کوچک کنید

چگونه غبغب تان را کوچک کنید
موتور جستوگر خبری شنایا - چاقی غبغب از آن نكات آزاردهنده است كه روی صورت هم تاثیر گذار است. در ادامه با چند تمرین راحت میتوانید غبغب خود را کوچک کنید.این تمرینات را باید هر روز و برای چند ماه انجام دهید تا نتیجه خوبی بگیرید

1- در تمرین کوچک کردن غبغب باید بنشینید در حالی كه پشت تان كاملا صاف، شانه های تان رو به پایین و بازوهای تان كشیده است؛ دست ها را روی زانوها قرار دهید.   2-سرتان را به آهستگی بالا بیاورید و همزمان از بینی به مدت پنج ثانیه نفس بكشید. پنج ثانیه نفس تان را حبس كنید و چشم های تان را ببندید. همزمان، لب پایین تان را روی لب بالا بگذارید، انگار با كسی قهر كرده اید. بعد به آهستگی رها كنید سپس این تمرین را دوباره شروع و حدود ۱۰ بار تكرار كنید.   3-سرتان را به آهستگی آن را پایین بیاورید و در همان حال چانه را به سینه تان نزدیك كنید. این تمرین را همزمان با بیرون دادن نفس از بینی انجام دهید. پنج ثانیه در این حالت بمانید و بعد سرتان را به آهستگی بالا بیاورید. ۱۰ بار هم این حركت را انجام دهید. 4- سرتان را كاملا صاف نگه دارید، چانه تان را به آهستگی جلو بیاورید و پنج ثانیه در این وضعیت بمانید. این تمرین هم باید ۱۰ بار انجام شود. با این تمرین ساده و کوتاه میتوانید به کوچک کردن غبغب خود بدون نیاز به عمل جراحی و یا صرف هزینه های هنگفت کمک کنید .