Shabana Basij-Rasikh: شبنم بسیج راسخ: شجاعت برای آموزش دختران ِافغانستان

کشوری که درآن دختران باید دزدکی به مدرسه بروند، اگرمعلوم شود که به مدرسه میروند با عواقب مرگباری ‌مواجه خواهند شد را تصور کنید. این درزمانی بود که افغانستان تحت سلطه طالبان بود، و آثار این گونه خطرات هنوز باقی می ماند. امروز شبنم بسیج راسخ، زن جوان ۲۲ساله‌ یک مدرسه شبانه روزی دخترانه را در افغانستان را اداره میکند. او تصمیم شجاعانه خانواده ها‌یی را که دختران‌شان را باوردارند را جشن میگیرد- و داستان یک پدر شجاع که در برابر تهدیدات محلی ایستاده است را بیان میکند. (فیلم برداری در TEDxWomen)