مرون گریبتز: چشم اندازی از آینده عینک های واقعیت افزوده

چه می شود اگر فناوری بتواند بجای انکه از دنیای واقعی دورمان کند، ما را عمیقتر به اطراف متصل کند ؟ مرون گریبتز با استفاده از Meta 2، که یک عینک واقعیت افزوده است به کاربران اجازه می دهد تا چیزهای سه بعدی را ببینند، با دست بگیرند و حرکت دهند و او امیدوار است تا به جای محدود کردن حواس ما، آن ها را توسعه دهد.در صحنه TED به گریبتز بپیوندید تا Meta 2 را که واقعیت را تغییر می دهد را ببینید. ( همراه با پرسش و پاسخی توسط نگهبان TED کریس اندرسون)