رُزی کینگ: چگونه اوتیسم مرا آزاد کرد تا خودم باشم

"مردم از متفاوت بودن می هراسند و تلاش می کنند خود را در قالب های کوچکی قرار دهند"، با یک برچسب معین. رُزی گینگ ۱۶ ساله، که جسور، بی پروا و مبتلا به اوتیسم است این را می گوید و می خواهد بداند: چرا همه در مورد عادی بودن نگران هستند؟ او تمامی پدر و مادرها و آموزگاران کودکانی راکه منحصر بفرد هستند با صدایی بلند فرا می خواند تا منحصر بفرد بودن آنها را جشن بگیرند . این یک خواسته بلندپروازنه ای برای استعداد های پنهان در تنوع انسانی است.