راس آلتمن: وقتی داروها را ترکیب می‌کنیم، چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر دو داروی مختلف را به دو دلیل مختلف مصرف می‌کنید، این هشدار را جدی بگیرید: شاید دکترتان به خوبی نداند با ترکیب آن داروها چه اتفاقی رخ خواهد داد، چون مطالعه تداخلات دارویی بسیار مشکل است. راس آلتمن در این سخنرانی جذاب و خودمانی نشان می‌دهد چگونه دکترها با استفاده از یک منبع غیرمعمول (یعنی سوابق موتورهای جستجو) به مطالعه تداخلات غیرمنتظره دارویی می‌پردازند.