استفان ال : آیا آسمان‌خراشی به بلندی ۱/۶ کیلومتر می‌تواند ساخته شود؟

در سال ۱۹۵۶، فرانک لوید رایت معمار، طرح یک آسمان خراش به ارتفاع یک مایل را مطرح کرد، ساختمانی پنج برابر ارتفاع برج ایفل. در حالی که این برج عظیم هرگز ساخته‌نشد، امروزه ساخت ساختمان‌های بزرگ و بزرگتر در سراسر جهان در حال افزایش است. چگونه این ایده غیرممکن به یک فرصت معماری تبدیل شده‌است؟ استفان ال توضیح می‌دهد که چگونه این سازه‌های عظیم به عنصر ثابت خط آسمان شهر ما تبدیل شده‌اند. تدریس توسط استفان ال، به کارگردانی TED-Ed.