جاش لوبر: بازار مخفی کتانی-- و این که چرا اهمیت دارد

جاش لوبر یک «معتاد کفش کتانی» است، گردآورنده کتانی‎های نایاب یا در تعداد محدود. با اشتهای ارضاء نشدنی‎شان برای کتانی‎های اختصاصی، این سوداگران گرداننده بازاریابی و خلق تبلیغ زیاد و غلوآمیز برندهای محبوبشان هستند، به ویژه نایک، که قطعا حاکم مطلق بازار چند میلیارد دلاری دست دوم برای کتانی‎هاست. کمپانی لوبر، کمپلس، داده‎های این بازار را گردآوری و برای مجموعه‎داران و سرمایه‎گذارها تجزیه و تحلیل می‎کند. در این سخنرانی، او ما را با خود به این بازار نابسامان و پیچیده همسفر می‎کند و تصور می‎کند چطور می‎