ایلان استاوانس: چرا باید «دون‌کیشوت» را بخوانید؟ - ایلان استاوانس

دون‌کیشوت سوار اسب تکیده‌اش می‌شود و می‌خواهد به حساب لشکر غول‌ها برسد. وظیفه دارد به نام بانوی محبوبش دولسینه، بر این هیولاها پیروز شود. فقط یک مساله هست: آن غول‌ها فقط آسیاب‌بادی هستند. داستان این شوالیه‌ٔ خام‌دست اما دلیر، چه دارد که اینقدر محبوب شده است؟ ایلان استاوانس موضوع را می‌کاود. درس از ایلان استاوانس، کارگردانی از اوی آفر.