دیوید آوتور: آیا اتوماسیون همه شغل های ما را از بین می برد؟

تناقضی وجود دارد که شما زیاد در مورد آن نمی شنوید: علی رغم گذشت یک قرن از تولید ماشین هایی که کارهای ما را برایمان انجام میدهند، نسبت افراد شاغل در ایالات متحده در طی ۱۲۵ سال گذشته همواره افزایش پیدا کرده است. چرا نیروی کار انسانی مازاد نشده و مهارت های ما ناکارآمد نیست؟ در این سخنرانی، اقتصاددان دیوید آوتور، این پرسش را مطرح می کند که چرا هنوز شغل های زیادی وجود دارند و پاسخی امیدارکننده و جالب برای آن می یابد.