لورا رابینسون: اسرار نهفته در اعماق شگفت انگیز اقیانوس

لورا رابینسون، صدها متر زیر سطح اقیانوس، به کاوش در دامنه‌های پرفرازو نشیب صخره های انبوه زیردریا می‌پردازد. او در پی شکار مرجانهای ۱۰۰۰ ساله‌ای است تا بتواند آنها را در یک راکتور هسته‌ای آزمایش کند تا چگونگی تغییرات اقیانوسی را در گذر زمان کشف کند. رابینسون، با مطالعه تاریخ زمین، امیدوار است سرنخهایی بیابد که خبر از اتفاقات احتمالی در آینده می‌دهند.