رابرت ساپولسکی: بیولوژی بهترینها و بدترینهای رفتارهای ما

چگونه انسان می‌تواند تا این اندازه دلسوز و نوع دوست باشد و در عین حال تا این اندازه وحشی و خشن؟ برای درک دلیل انسانها و رفتارشان، عصب‌شناس رابرت ساپولسکی، به بررسی دقیق اقدامات در بازه‌های زمانی مختلف از ثانیه به میلیون‌ها سال قبل می‌پردازد. در این بحث جذاب، او پژوهش نوین خود را درباره یزیست شناسی بدترین و بهترین رفتار ما به اشتراک می‌گذارد.