وندی تروکسل: چرا نوجوانان باید دیرتر به مدرسه بروند؟

نوجوانان از خواب کافی بی‌بهره‌اند و این به خاطر اسنپ چت، زندگی اجتماعی یا هورمون‌ها نیست. این به دلیل مقررات عمومی موجود است.این صحبت‌های وندی تروکسل است که تجریبات خود را به عنوان یک محقق، درمانگر و مادر یک نوجوان در زمینه‌ی خواب برای ما مطرح می‌کند. تروکسل مباحثی را مطرح می‌کند راجع به اینکه شروع زودهنگام مدارس چگونه نوجوانان تازه به بلوغ رسیده را از خوابی که به آن احتیاج شدیدی دارند محروم می‌کند.