الکس هانولد: چطور از یک صخره عمودی ۹۰۰ متری صعود کردم -- بدون طناب

تصور کنید در میان یک صخره عمودی ۹۰۰ متری باشید، بدون طنابی که اگر افتادید شما را بگیرد. برای صخره نورد حرفه‌ای، الکس هانولد، این صحنه سرگیجه‌آور تحقق رویایی ده ساله بود. در یک سخنرانی که مو را به تن سیخ می‌کند، او تعریف می‌کند که چطور از ال‌کاپیتان در پارک یوسیمیتی بالا رفت، و یکی از خطرناک‌ترین صعودهای انفرادی آزاد تاریخ را کامل کرد.