تیم کروگر : آیا می‌توانیم تغییرات اقلیمی را با حذف کردن دی‌اکسیدکربن از هوا متوقف کنیم؟

آیا می‌توانیم تغییرات اقلیمی را اصلاح کنیم؟ «تیم کروگر» تحقیق‌کننده در زمینه مهندسی اقلیم‌ها سعی بر انجام این کار دارد. او احتمال امیدوار کننده‌ای را مطرح می‌کند: استفاده از گاز طبیعی برای تولید برق، به گونه‌ای که دی‌اکسیدکربن را از هوا خارج کند. در باره این رشته‌ی بحث‌برانگیز -- هم خطرات و هم مزیت‌های احتمالی آن -- که بدنبال دخالت وسیع، نوآورانه، و عامدانه در طبیعت است تا پیامدهای فاجعه‌بار گرم‌شدن سیاره‌مان را متوقف سازد، بیشتر بدانید.