سباستین وِرنیک: چگونه از اطلاعات برای ساختن برنامه‌های تلویزونی موفق استفاده کنیم

آیا جمع کردن اطلاعات به تصمیم‌گیری بهتر منجر می‌شود؟ شرکت های رقابت‌جو و خوره اطلاعات مثل گوگل، نتفلیکس و آمازون فهمیده‌اند که صرفاً تحلیل اطلاعات همیشه به بهترین نتیجه ختم نمی‌شود. در این سخنرانی، سباستین وِرنیک که دانشمند داده‌هاست، این قضیه را واشکافی می‌کند که چرا تصمیم‌گیری صِرف بر اساس اطلاعات ممکن است به مسیر اشتباه برود(والبته یه راه مغزمدارتر هم پیشنهاد می‌کند).