جان میدا: هنر، فناوری و طراحی چگونه رهبران خلاق را آگاه می‌سازند؟

جان میدا، رئیس دانشکده طراحی رود آیلند، در یک سخنرانی طنزآمیز و جالب، داستان زندگی کاری خود در هنر، طراحی و فناوری را بیان می‌کند و با ارائه تصویری از رهبری خلاق در آینده، آن را به پایان می‌رساند. نسخه‌های اولیه نخستین کارهای میدا را تماشا کنید -- و حتی کامپیوتری که از انسان‌ها ساخته شده است.