تانیا داگلاس: برای طراحی فناوری بهتر، زمینه را درک کنید

یک قطعه پیشرفته تجهیزات پزشکی چقدر برای مردم آفریقا مناسب است اگر نتواند در آب و هوای آن‌جا کار کند؟ مهندس پزشکی، تانیا داگلاس داستان‌هایی تعریف می‌کند از این که چگونه ما در جستجوی فناوری، اغلب نیازهای واقعی را نمی‌بینیم -- و این که چگونه یک درک عمیق‌تر از زمینه‌ای که فناوری در آن استفاده می‌شود، می‌تواند ما را به راهکارهای بهتری هدایت کند.