زی فرنک : آیا انسانید؟

تا به حال از خودتان پرسیده اید که: آیا من انسان هستم؟ زی فرنک یک سری سوال ساده پیشنهاد می کند تا جواب این سوال را بفهمید . لطفا آرام باشید و سوالات را دنبال کنید . بیایید شروع کنیم ....