فلوید ای- رمسبرگ: احتمالات ریشه‌ای DNA ساخت انسان

هر سلول که تا به حال زندگی کرده است نتیجه الفبای ژنتیکی چهار حرفی بوده است: A، T،C و G -- واحد‌های اساسی DNA، اما این حالا تغییر کرده است. در یک سخنرانی رویایی، زیست شناس سنتزی، فلوید ای. رمسبرگ ما را به اولین موجودات زنده که با DNA شش حرفی ایجاد شده‌اند معرفی می‌کند. چهار حرف طبیعی به اضافه دو تا از ساخت انسان جدید، X و Y -- و بررسی می‌کند که چگونه این پیشرفت می‌تواند درک اولیه ما از طراحی طبیعت به چالش بکشد.