دیوید سدلک: چهار روشی که می‌توانیم از یک خشکسالی فاجعه‌بار دوری کنیم.

با ادامه یافتن تغییرات غیرقابل پیش‌بینی الگوهای آب و هوایی، مکانهایی که تا الان آب آشامیدنی فراوانی داشته‌اند ممکن است به زودی منابع آبی خود را خالی ببینند و آب زیرزمینی‌شان هم خشک شود. در این گفتگو مهندس عمران و محیط زیست، دیوید سدلک چهار راهکار عملی برای حل بحران‌های آب پیشرو در محیط‌های شهری را ارایه می‌دهد. هدف او: تغییر منبع آبی ما به یک منبع جدید و محلی آب و ایجاد سیستمی است تا قابلیت پایداری در چالش‌های پیش‌رو که ممکن است تغییرات آب و هوایی بر ما تحمیل کند را دارا باشد.