ریچل باتثمن: واحد پول اقتصاد جدید اعتماد است.

انفجاری از مصرف اشتراکی رخ داده است -- خودروها، آپارتمان‌ها و مهارت‌های اشتراک‌گذاری شده با استفاده از قدرت وب. ریچل باتثمن واحدِ رایجی که باعث می‌شود سیستم‌هایی مانند Airbnb و TaskRabbit کار کنند را کاوش می‌کند: اعتماد، تاثیرگذاری و چیزی که او آن را سرمایه‌ی آوازه می‌نامد.