دنیل کرفت: داروخانه آینده؟ قرص‌های شخصی‌سازی شده و پرینت شده سه بعدی در منزل

پزشک دنیل کرفت می‌گوید نیاز داریم نحوه تجویز داروها را تغییر دهیم: در بسیاری موارد دوز داروها به صورت نادرست تجویز می‌شوند که باعث عوارض جانبی سمی می‌شود و یا اینکه اصلاً عمل نمی‌کند. در این گفتار آقای کرفت چشم‌اندازی از آینده دارو‌های شخصی‌شده ارائه می‌کند و از یک نمونه پرینتر سه‌بعدی رونمایی می‌کند که قادر است قرص‌ها را بر اساس نیاز هر فرد طراحی کند.