Gabriel Barcia-Colombo: گابریل بارسیا-کلمبو: ضبط خاطرات در هنر ویدئویی

هنرمند گابریل بارسیا کلمبو با استفاده از ترسیم و طرح های ویدئویی، خاطرات و دوستی‌هایش را نگهداری کرده و آنها را با ما درمیان میگذارد. او درسخنرانی در TED Fellow ، کار جذاب متفکرانه خود را نشان می دهد که به نظر می رسد افراد زندگی اش را در شیشه در بسته، چمدان، مخلوط کن و ... حفظ میکند.