Doris Kim Sung: دوریس کیم سونگ: فلزی که تنفس می کند

ساختمان‌های مدرن با پنجره‌هایی از زمین تا سقف دارای پنجره هستند منظره‌های زیبایی را می آفرینند، اما به انرژی بسیار زیادی برای خنک شدن نیاز دارند. دوریس کیم سونگ بر روی ترمو-بایمتال ها کار می کند، مواد هوشمندی که مانند پوست انسان عمل می کنند، متحرک و حساس، و می توانند در یک اتاق در برابر خورشید سایه ایجاد کنند و تهویه‌ی خودکار ایجاد کنند.