Regina Dugan: رجینا دوگان: از هواپیمای ۲۰ ماخ تا پهپاد مرغ مگس خوار

رجینا دوگان، مدیر آن زمان دارپا، سازمان پروژه‌های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته، می‌پرسد: "اگر می‌دانستید شکست نخواهید خورد، چه کار می‌کردید؟" در این سخنرانی نفس‌گیر، او برخی از پروژه‌های خارق‌العاده را توضیح می‌دهد - یک مرغ مگس خوار ربات، یک بازوی مصنوعی که با فکر کنترل می‌شود و خوب، اینترنت - که سازمان او با نترسیدن از شکست خلق کرده است. (همراه با پرسش و پاسخ با کریس آندرسون از تد)