جاناتان مارکس: دولت‌ها باید با شرکت‌ها مبارزه کنند، نه اینکه با آنها همدست شوند

کشمکش و عدم سازش خوب نیست، وفاق و ائتلاف خوب است -- یا حداقل به ما چنین گفته‌اند. وکیل و مدافع اخلاق زیست محیطی جاناتان مارکس این گفته‌های سنتی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها اگر با شرکت‌ها شراکت کنند ممکن است سلامت و بهداشت عمومی، حقوق بشرو محیط زیست را به خطر بیاندازند. یک یادآوری به موقع و مهم دراین خصوص که منافع عمومی و زمینه عمومی نباید یکسان انگاشته شود.