ماتیلدا هو: آینده غذای خوب در چین

غذایی عاری از مواد شیمیایی و حشره‌کش‌ها در چین کمیاب است به طوریکه در سال ۲۰۱۶، دولت چین از نیم میلیون مورد تخطی در ایمنی غذا در ظرف تنها نه ماه پرده برداشت. در غیاب منابع غذایی پایدار و ایمن، همیار TED ، ماتیلدا هو، نخستین بازار انلاین مزرعه‌داران چین را با پایه‌گذاری یک آزمایش حد مقاومت صفر غذاها در برابر هورمون‌ها، آنتی بیوتیک‌ها و حشره کش‌ها راه اندازی کرد. او در این سخنرانی برای ما اساس شکل‌گیری و رشد این ایستگاه و ارسال مواد خورکی بومی اورگانیک به خانواده‌های طالب آن را توضیح می‌دهد.