لوسیان والکوویچ: به دنبال یک تغییر

چند وقت یکبار زیبایی حقیقی آسمان شب را می‌بینید؟ لوسیان والکوویچ، همکار TED، نشان می‌دهد که چگونه آلودگی نوری، تجربه بی‌نظیر -- و معمولاً نادیده گرفته شده -- مستقیم در فضا نگاه کردن را از ما می‌گیرد.