پیتر مولینکس: با میلو ملاقات کنید، پسر مجازی

پیتر مولینکس میلو، یک بازی ویدیویی جذاب را برای مایکروسافت Kinect به نمایش می گذارد. درک و احساس مانند یک کودک یازده ساله، پسر مجازی می بیند، گوش می کند و یاد می گیرد -- تشخیص می دهد و به شما پاسخ می دهد.