آنجان ساندارام: چرا زندگی‌ام را برای برملا کردن یک قتل عام حکومتی به خطر انداختم

یک منطقه جنگی تمام عیار بدون شاهدان آن می‌تواند به عنوان آرام‌ترین مکان گزارش شود، این ادعای آنجان ساندارام روزنامه نگار تحقیقی و همیار TED است. در این سخنرانی کوتاه و صریح، او ما را به درون مناقشه در جمهوری آفریقای مرکزی می‌کشاند، جاییکه او مقدمات روشمند پاکسازی قومی را می‌بیند و به ما می‌گوید چرا مهم است به عنوان شاهد در کنار مردم در رنج باشیم. ساندارام می‌گوید: «مردم نادیده گرفته شده در همه جوامع به ما چیز مهمی درباره این که ما چه کسی هستیم می‌گویند. وقتی خشونت در سکوت چراغ خاموش و بی‌صدا جلو