تاندیسوا مازوای: «ایزا» / «زابالازا»

زن وحشی و خواننده شورشی خود الگو، تاندیسوا مازوای، با اجرای الکترونیک دو ترانه: «ایزا» و «زابالازا»، صحنه TED را به آتش می‌کشد.