زوبیده بای: یک کیت تولد ساده برای مادران در کشورهای در حال توسعه

عضو TED زبیده بای با متخصصان پزشکی، ماما ها و مادران کار می‌کند تا با حفظ کرامت و هزینه های مالی کم به مراقبت سلامت زنان رسیدگی کند. در این گفتگو ی کوتاه، الهام بخش، او کیت تولدش را که داخل کیفی است، معرفی می‌کند، که شامل همه چیز برای یک تولد بهداشتی و زایمان برای یک مادر جدید می‌باشد -- با این کیت بدون توجه به اینکه کجای جهان هست (یا چقدر با یک کلینیک پزشکی فاصله دارد) او امکان زایمان بهداشتی را دارد.