Deanna Pucciarelli: تاریخچه شکلات - دیانا پوچرارلی

نسخه کامل در: اگر نمی توانید زندگی را بدون شکلات تصور کنید، خیلی خوش شانس هستید که قبل از قرن ۱۶ به دنیا نیامده‌اید. تا آن زمان شکلات فقط درغالب نوشیدنی تلخ با کف فراوان درآمریکای میانه وجود داشت. پس ما چگونه از آن نوشیدنی تلخ به تخته شکلات امروزی رسیدیم؟ دیانا پوچرارلی درباره تاریخچه جالب و عموما ظالمانه شکلات می‌گویید. داستان از دیانا پوچرارلی و انیمیشن از TED-Ed