الیس لگرو: «هیچ چیز معلوم نیست» / «آنسوی کوه، پشت دریا»

الیس لگرو خواننده-ترانه‌سرا ادای احترامی می‌کند به اولین پدیدآورندگان موسیقی راک و سول و اشعار ساده و صمیمانه‌ی برترین کارهایشان. به اجرای او و گروهش از دو مورد از این ترانه‌های پراحساس گوش بسپارید: «چیزی معلوم نیست» از چاک بری و «پشت دریا، آنسوی کوه»، که اولین بار توسط جانی و جو معروف شد.