جو لسیتر: ما به انرژی هسه‌ای برای حل مشکل تغییر آب و هوا نیازمندیم

جو لسیتر یک اندیشمند و سخن گوی صریح است که بر توسعه انرژی‌های تمیز، امن ، مطمئن و ارزان تمرکز کرده است. تحلیل او از واقعیت‌های جهان انرژی بر موضوع حساسیت زای انرژی هسته‌ای متمرکز است که نیروگاه‌هایی با طراحی جدید و از دید اقتصادی قابل رقابت با سوخت‌های فسیلی را هم شامل می‌شود. لسیتر می‌گوید، ما این امکان را داریم تا انرژی هسته‌ای را امن تر و ارزانتر از گذشته کنیم. و اکنون این انتخاب را داریم تا بدنبال آن رویم.