ماثیاس بازنر: چرا سروصدا برای سلامتی‌تان مضر است -- و دربارۀ آن چه می‌توانید بکنید

این روزها سکوت کالایی کمیاب است. ترافیک، ساخت و ساز، تهویۀ هوا، چمن‌زن همسایه‌تان ... تمام این صداهای ناخواسته همانطور که ماثیاس بازنر، محقق صدا، می‌گوید، می‌توانند تأثیر شگفتی بر روی سلامتی‌تان بگذارند. دانش پشت اینکه صدا چگونه بر سلامتی و خواب شما اثر می‌گذارد را کشف کنید -- و اینکه چگونه می‌توانید بیشتر از مزایای صدای سکوت بهره ببرید.