خورخه راموس: چرا وظیفه‌ی خبرنگاران به چالش کشیدن قدرت است

شما می‌توانید خورخه راموس را از کنفرانس خبری‌تان بیرون کنید (همانطوری که دونالد ترامپ با رسوایی در سال ۲۰۱۵ چنین کرد)، ولی شما هرگز نمی‌توانید او را ساکت کنید. راموس، با بیش از ۳۰ سال سابقه‌ی روزنامه‌نگاری معتقد است وظیفه‌ی روزنامه‌نگار زیر سوال بردن و به چالش کشیدن صاحبان قدرت است. در این صحبت تحسین‌برانگیز -- که درمیان بحث حضار ایستاده او را تشویق کردند -- راموس توضیح می‌دهد که چرا معتقد است، در شرایطی خاص، روزنامه‌نگاران باید موضع‌گیری مشخص داشته باشند.