شاین کوکرن: جشنی برای موی طبیعی

شاین کوکرن به بررسی نقش بافت و ساختار مو در تاریخ سیاه پوستان در آمریکا می‌پردازد -- از محصولات صاف کننده‌ی حرارتی مو از زمان دوران پس از جنگ داخلی گرفته تا هزاران زن امروزی که تصمیم گرفته‌اند پیروی از استانداردهای متعارف زیبایی را کنار بگذارند و شروع به پذیرش حالت موی طبیعی‌شان کنند. کوکرن می‌گوید: "موضوع چیزی فراتر از یک مدل مو است. موضوع مربوط به شجاع بودن و خم نشدن زیر فشار انتظارات دیگران است."